Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

Aram BaryamoLäs mera

 

 

 

 

 

Aram Baryamo


Islam som terrorreligion !

 

De här verserna i Koranen Sura 9:5 och Sura 5:33 (37) gör Islam till en terrorreligion.

I Koranen, Sura 9:5 tillsägs muslimen följande:... döda de otrogna, varhelst ni befinner dem!  Grip dem och inspärra dem och lägg er i försåt för de på alla möjliga ställen…

Dem människor som motsätter sig islam får drabbas av följande enligt Sura 5:33 (37): Deras lönn… varder blott, att de dödas eller korsfästas, eller att deras händer och fötter avhuggas korsvis, eller förvisas ur landet.

Efter det muslimerna har utrotat större delen av de kristna, arameerna i Mellanöstern, med systematiska förföljelser och massakrer, har den islamiska terrorn nått även Väst. Idag finns det inga religioner med det budskapet att döda och terrorisera, bara islam. Men är islam bara religion. Många islamrepresentanter hävdar att: ”Islam är inte bara religion om ni ska tro det”.

Av: Aram Baryamo

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt