Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

Läs mera

 

 

 

 

 

Aram Baryamo


DEN ARAMEISKE KONUNGEN

ABGARS BREVVÄXLING MED JESUS

Abgar Ukomo till Jesus, den gode läkaren, som har uppenbarats i Jerusalems land.

Frid, min Herre!

              Jag har hört om dig och om dina helbrägdagörelser, att du inte botar med droger och rötter, utan med ditt ord öppnar du de blindas ögon och de lama låter du gå och spätsälska renar du och de döva låter du höra och andarna och de besatta driver du ut och de plågade botar du med ditt ord, också döda uppväcker du.

              Och när jag hörde om dessa väldiga under, som du gör, satte jag i mitt sinne, att antingen är du Gud, som har stigit ner från himlen och gjort dessa ting, eller är du Guds son, som gör alla dessa ting.

              Därför har jag skrivit till dig och bett att du skulle komma till mig, då jag dyrkar dig, och min sjukdom skulle du bota, såsom jag tror på dig. Vidare har jag hört detta, att folket knorrar mot dig, och att de försöker korsfästa dig och vill skada dig. Jag äger en liten vacker stad och den är tillräcklig för två att i frid bo i den.

Jesus svarsbrev till konung Abgar återges på följande sätt:

              Välsignad är du, som trots att du inte har sätt mig tror på mig. Det är skrivit om mig att de som ser mig inte skall tro på mig,och angående det, som du har skrivit till mig, att jag skall komma till dig: När det för vilket jag sänts hit är slutfört, skall jag tagas bort härifrån och jag skall gå bort till min fader, som har sänt mig.

             Och när jag har gått bort till honom, skall jag sända dig en av mina lärjungar och sjukdomen, som du har,  skall han bota och hela. Och alla, som är hos dig, skall han omvända till evigt liv och din stad bli välsignad och aldrig skall fienden åter härska över den.

             Jesus löfte till Konung Abgar uppfylldes, när apostlarna genom Thomas sände Addai till Urhoy i Orshene och botade och döpte konung Abgar. Abgars kungliga budbäraren Hannanya, som enligt legenden förmedlade breven mellan konung Abgar och Jesus, skall också ha målat ett porträtt av den senare. Detta fick en hedersplats i det kungliga palatset och skall sedan ha överlämnats till kejsaren i Kostantinopele men försvunnit när korsriddarna skövlade staden.

Konung Abgars brev till Jesus i följande version finns i F J Norstedts roman från 1973.

Av: Aram Baryamo

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt