Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

Läs mera

 

 

 

 

 

Aram Baryamo


Arameisk inskription hittad i Jordanien

I "Bibelns land" ägnar sig i dag arkeologisk forskning i första hand åt kulturella, politiska, demografiska, ekonomiska och miljörelaterade aspekter. Bibelns forskare har under långa tider försökt att identifiera den i bibeln många gånger omnämnda staden Jabesh Gilead. Staden där araméerna och israeliterna möttes i krig åtskilliga gånger. En av de två städer som kan motsvara nämnd stad är Tell Abu al-Kharaz.

                      Sedan vintern 1989 har svenska arkelogiska utgrävningar ägt rum i de gamla bibliska landskapen. Peter M. Ficher, docent i antikens kultur och samhällsliv vid Göteborgs universitet har lett utgrävningarna. Den svenska Jordanienexpeditionen inleddes med en undersökning av kända platser i det bibliska landskapet Gilead, från Döda havet till sjön Genezareth. Vid denna undersökning upptäcktes den 60 m höga Tell Abu al-Kharaz. Den arameiska termen tell betyder kulle och med det menas en artificiell kulle som bildas efter forntida bosättningar, begravda antika städer. Dessa Tells brukar ligga nära floder, på grund av att vatten är en förutsättning för val av boplatser.Den urgamla staden befinner sig i nordvästra Gilead, i norra Jordanien, och består av en naturlig upphöjning med djupa kulturlager som representerar resterna av förfallna städer från olika perioder.

                     Vid utgrävningen från förra året sommaren 1996 fann man en monomental byggnad av den övre delen av staden. Men endast två rum har hittills kunnat friläggas (båda är 4m x 3m stora). I det nordvästra rummet har arkeologerna funnit en s. k. ostrakon, en keramik bit med en inskription på arameiska som var dåtidens diplomat-språk. Dechifferingen är ännu inte slutförd, men det finns en tolkning som tyder på att det möjligen rör sig om ett kvitto eller skuldbrev. Dateringen av byggnaden är fortfarande oklar även om den arameiska inskriptionen och fynden från järnåldern (1200-600 f Kr) pekar på en datering inom de första årtusenden f Kr. Man förmodar  att det finns fler byggnader i närheten och kommer att försöka att frilägga dessa. Dessutom hoppas man kunna hitta fler inskrifter.

Källa: Populär Arkeologi 1/97

Av: Aram Baryamo

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt