Medlemsavgifter och bidrag

Mål och Syften Artiklar Politik SpråkHistoria Konst och Kultur Historiska Bilder

Arkiv  | Länkar | Kontakta Oss |

 

Läs mer

 

2011-02-07

David Dag 

Arameer/syrianer eller assyrier/syrianer?? Del 2

Frågan är räcker det att skriva enbart ”syrianer” idag eller måste vi inkludera termen ”arameer” i formuleringen ”arameer/syrianer”, och isåfall varför?

Personligen anser jag att den svenska nomenklaturen ”syrianer” inte räcker till idag eftersom den misstolkas och används fel i olika sammanhang. Man ser detta gång på gång i svensk massmedia.

Detta fick mig att tänka på den gång jag satt framför TVn för några år sedan och bläddrade mellan olika tv-kanaler så ser jag på tv-kanalen Eurosport att en tungviktare som var en muslimsk arab från Syrien som hette Muhammad i förnamn och att denne av svenska kommentatorerna kallas för ”Den Syrianske tungviktaren Mohammed” istället för ”Den Syriske tungviktaren Mohammed”. Det finns andra exempel på missbruk av termen syrianer bla relaterade till muslimska hedersmord i Syrien etc för att nämna några av dessa ”misstag”. Och gång på gång så måste man skicka kritik till olika tidningar pga av detta och meddela de och förklara skillnaden mellan termen syrier och syrianer.

Det positiva när det gäller bla Bahro Suryoyo och Bahro.nu att man oftast ser termen ”arameer/syrianer” men ibland dyker det upp artiklar där det enbart står ”syrianer”. Jag anser och rekomenderar att man måste ha ett redaktionsmöte där man kräver av alla som skriver artiklar att använda ”arameer/syrianer” istället för enbart ”syrianer”.

Annars kommer svenskarna bla att tänka varför står det ”arameer/syrianer” i denna artikel medan det enbart står ”syrianer” den andra artikeln.

Frukten av den arameiska benämningens säd

Nu på senaste åren ser man frukten av det arameiska namnet som såtts i bla SAAF (Syrianska Arameiska Akademiker Förbundet), SUF har bytt namn till SAUF (Syrianska Arameiska Ungdomsförbundet), och SUA (Syriac Universal Alliance) använder officiellt termen ”Arameans” i sina artiklar, rapporter mm idag Trotts att man har inte ändrat namnet till ASUA eller SAUA det borde de sikta på i framtiden från SUAs sida.

Det finns sedan 1988 två st ”Arameiska Demokratiska Organisationen” i världen en av de i Södertälje i Sverige och den andra i Libanon.

Personligen föredrar jag enbart termen att termen Suryoye ska översättas som Arameer . Men det är som sagt min egen åsikt.  Termen syrianer är idag de facto ett etablerat faktum i Sverige och går kanske inte att undvika den helt idag eftersom den fastnat i det svenska medvetandet.

Vissa har sagt att om vi enbart säger Arameer kommer folk att tro att vi är indo-europeiska Armenier från Armenien (trotts att vi syftar på semitiska arameer). Och om vi enbart säger syrianer kommer folk tro att vi är muslimska araber från Syrien (pga av okunskap från svenskarnas sida)..

De som sagt detta tycker att för att undvika den här typen av förvirring så krävs det att kombinera termen i en arameisk/syrianskt-utvecklad slash-identitet nämligen ”arameer/syrianer”.

 Faktum är att man kan slå flera flugor i en smäll genom termen ”arameer/syrianer” dels markerar man vad vi är för folk, dels så lever vårt arameiska namn vidare med oss från generation till generation till tidernas ände vart vi än rör oss, (om vi praktiserar detta kontinuerligt var vi än befinner oss)

 Det finns de av oss som säger ”vi var arameer i historien, men idag är vi syrianer”.

Till de av oss som tänker i dessa tankebanor vill jag säga, att vi än idag är arameer och måste visa det i vår praxis.

 Termen Arameer är mest populär i Tyskland där majoriteten kallar sig Araméer i vardagslivet på tyska medan en minoritet kallar sig för Assyrier.

 Tyska folket känner vårt folk som Arameer till skillnad från Sverige. Där har vi bla FASD (Federation der Aramäer Suryoye Deutschland). Det Arameiska namnet är även populärt i Holland speciellt bland den nya generationen ungdomar; tex så finns det en förening i Enschede under namnet Platform Aram, och även en organisation för mänsliga rätigheter som heter ”Arameiska rörelsen för Mänskliga rättigheter” (Zaw’o Oromoyo L-Zedqe Noshoye), Aram-nahrin (Aram-naharaim) som är en liknande organisation och FSANL  (Federatie Suryoye Aramese Nederland), för att enbart bara nämna ett axplock.

 Dels tycker jag att man på något sätt ska göra denna slash-identitet officiell här i Sverige för att slippa att detta ”missbruk” av termen syrianer och den assyrisk myntade ”assyrier/syrianer”, som jag nämnde i del 1..

 Frågan är: kan man skriva en motion till Sveriges riksdag där man kan kräva detta.?

 Det är dags för våra organisationer att göra något åt saken. Vi kan inte längre vara passiva i att driva frågan. Vi måste ta ställning och det snarast möjligt annars så visar vi att inget annat än att vi accepterar den assyriska falangens myntade slash-identitet ”assyrier/syrianer”. Detta betyder att vi i deras ögon och i det svenska samhällets ögon accepterat att vi är assyrier.

 Vi kan inte längre säga bara för att vi inte vill förarga några släktingar som vi har inom den ”assyriskt-orienterade sidan” så måste vi accepterara deras krav. Nej vi får inte låta oss styras av ”khale u kharz känslorna”. Dessutom finns det personer inom vårt folk som påstår sig vara ”neutrala”. Dessa är inget annat än lögnare.  Ingen är neutral idag, alla har en ”dold agenda” till att man påstår sig vara neutral. Jag talar av den erfarenhet jag haft med dessa sk ”neutrala” personer. De är oftast inget annat än vargar i fårkläder som oftast är ”assyriskt orienterade” av sig.

 Bröder och systrar vi måste återigen göra något åt saken. Tar vi detta steg och implementerar termen ”arameer/syrianer” offciellt i Sverige då har vi visat offciellt att vi inte accepterar det ”assyriska maktspelet” Och att vi vägrar dansa till deras pipa.

 | Start |