Mål och Syften Artiklar Politik SpråkHistoria Konst och Kultur Historiska Bilder

Arkiv  | Länkar | Kontakta Oss |

Stockholm den 28 maj 2007

Undertecknad vill vid denna tillfälle lämna följande förklaring:

Konflikten kan inte tolkas såsom en konflikt mellan Palestinier och
Libanesiska Armén. Den lilla gruppen av beväpnade människor som kallar sig
Fath al Islam är inte Palestinier från flyktingläger men personer
IMPORTERADE till Libanon eller EXPORTERADE genom andra granländer för att
bidra till den instabila situationen i landet. / De flesta är jemeniter
och irakier mm./

Vad som har rapporterats i tidningar här och i andra länder är inte
korrekt då media har underlåtit att säga att Fath al Islam är de man borde
anklaga eftersom de startade konflikten genom att angripa och döda
oskyldiga soldater som inte ens var i tjänst vilket tvingade Libanesiska
Armén till svar mot angreppet och bestraffning av  de skyldiga.

Beklagligt nog - vilket alltid händer i sådana konflikter - fick dessa
beväpnade män, gömda bland civilbefolkningen för att undvika egna
förluster en adekvat respons från massmedia.

Det ä viktigt att konstatera att konsensus av Arméns aktion blev följande:
igår oppositionsledaren, kristen general Michel Aoun.- hittills allierad
med  Hizbollah - överraskade alla genom att deklarera hans fula stöd till
Libanesiska Armén i den uppkomna situationen.

Slutligen - ledarna av de största palestinska grupperna i Libanon  / Fath
och Hamas/ hade starkt fördömd angreppet på Libanesiska Armén och
deklarerade att de inte har några förbindelser med Fath al Islam. De har
även gett klartecken att avlägsna dess anhängare från flyktingläger och
offentliggjorde att detta skall ske  med minsta möjliga skadegörelse i
förhållande till civilbefolkningen i lägren.

Vill gärna framhäva att Palestinier i Libanon inte är hotade av
regeringens trupper - tvärtom så att säga - men att det finns stor
möjlighet av en väpnad konflikt mellan olika fraktioner inom palestinska
grupper såsom i Gaza. Palestinierna en an viktig del av Mellanösterns
problematik, starkt inblandade i det som händer på fronten USA/Väst
gentemot Iran /Syrien och vilket splittrar hela regionen.

Slutligen: DET FINNS INGA HOT FRÅN LIBANESER MOT PALESTINIER i dagens
läge. Om det händer i framtiden kommer det att vara på samma fronten som
ovan med Libaneser och Palestinier på samma sida av denna front.
Detta skulle vara sämsta möjliga scenariot.

Vi får hoppas att denna situationen inte uppkommer och att vekligheten
kommer behandlas så pass diplomatiskt att hela regionen kommer nästa gång
bli skonad från nästa omgång av våld, död och förstörelse.
--
Tack på förhand

Rädda Libanons kommitté

Charbel Nader

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt