Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

 Jag är en kyrkoman, och jag blandar mig inte i politik. Vi i kyrkan kräver inget annat, än de rättigheter som vårt folk begär och beslutar sig för

Frensh

English

Arabic

081028

I ett telefonsamtal med vår hemsida (Ankawa), deklarerade kardinal Mor Ammanuel Delli följande:

Kardinal Mor Ammanuel den tredje Delli, Kaldeiska kyrkans patriark i Irak och världen, framför sitt varma tack, till var och en som hjälpt och stött vårt folk inom och utanför Irak, för att kärlek, broderskap, tolerans och säkerhet skall härska i vårt kära land.

Jag skulle vilja fastslå att jag är en kyrkoman, som inte blandar sig i politik, och att allt jag gör är att sprida kärlek, fred, broderskaps- och toleransvärderingarna.

Jag vägrar absolut att kyrkan utnyttjas och involveras i politiken. Och jag ber, från Rom, platsen jag för närvarande befinner mig i för behandling, för att säkerhet och fred åter skall härska i vårt kära Irak.

Herren kommer att belöna de ansvariga samt regeringen som jobbar, dag och natt, för Iraks bästa och för dess alla medborgares välstånd, var de än befann sig, i Bagdad, Mosel eller i alla andra områdena.

När det gäller vårt folks krav, kräver kyrkan inget annat än de rättigheter som vårt folk begär och beslutar sig för. Men jag skulle vilja fastslå att vi, kaldéer assyrier syrianer är ett enda folk, som kallas för det arameiska folket.

Leve Irak med dess samtliga etniska grupper, såväl araber som kurder, araméer, yeziditer, mandéer, och shabak.

Må Gud välsigna dem

Patriarken Mor Ammanuel den tredje Delli

(översatt från arabiska på; http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,233591.msg3421260.html#msg3421260 )

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt