Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

Angående: Mor Gabriel‑klostret – Turkiets erkännande av araméerna som en religiös minoritet

Georg Jarzembowski

27 april 2009

SKRIFTLIG FRÅGA från Georg Jarzembowski (PPE-DE) till kommissionen

 Angående: Mor Gabriel‑klostret – Turkiets erkännande av araméerna som en religiös minoritet

 

Klostret ”Mor Gabriel” som uppfördes år 397 e.Kr. i Midyat i provinsen Mardin i Turkiet är det andliga centrumet för de syrisk-ortodoxa kristna i Turkiet, araméerna. I Mor Gabriel‑klostret lever omkring 70 munkar och nunnor. Klostret besöks varje år av tusentals araméer.

Sedan 2008 är det 1 600 år gamla klostret föremål för en våg av rättsprocesser – bland annat anklagas man för ”olovlig placering”. Dessa rättsprocesser förs bland annat av omkringliggande byar och har anhängiggjorts av ledande AKP‑politiker. Skulle deras talan bifallas hotas de arameiska munkarna och nunnorna av fördrivning från Mor Gabriel-klostret och det skulle innebära slutet för en 1 600 år gammal icke-muslimsk tradition i sydöstra Turkiet.

Den arameiska trosgemenskapen är inte en erkänd religiös minoritet i Turkiet. Trosgemenskaper som inte erkänns som religiösa minoriteter i Turkiet får varken åberopa minoriteters rättigheter, utbilda sina unga medlemmar eller lära ut respektive föra vidare sin tro och sitt språk till nya generationer. Sedan den 6 oktober 1997 är det officiellt förbjudet i Turkiet att undervisa i arameiska, Jesu språk, i den syrisk‑ortodoxa kyrkan.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga kommissionen följande:

1.

Bevakar kommissionen rättsprocesserna mot klostret Mor Gabriel?
 

2.

Hur ser kommissionen på de pågående rättsprocesserna mot klostret Mor Gabriel?
 

3.

Hur ser kommissionen på de kristna araméernas ställning i Turkiet?
 

4.

Kan – mot bakgrund av ovanstående – religionsfriheten i Turkiet garanteras?
 

5.

Anser kommissionen att förbudet mot att undervisa i arameiska och Turkiets vägran att erkänna araméerna som en religiös minoritet är ett hinder för anslutningsförhandlingarna med Turkiet?
 

6.

Ämnar kommissionen att inom ramen för anslutningsförhandlingarna med Turkiet se till att religiösa (men icke officiellt erkända) minoriteter i Turkiet får ökade rättigheter och ett bättre skydd?

www.acsatv.com

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt