Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

Har vi rätt att samarbeta med djävulen för att uppnå vissa fördelar?

 

Jag tror att Winston Churchill var den som yttrade denna berömda mening: ”Jag är redo att samarbeta med djävulen för att uppnå mina mål”. Med målen härvidlag syftade han på segern mot Nazityskland.

Jag har läst ett svar av den syrianske kämpen Wisam Momika, där han begär att vi inte ska tro på politikern Younadem Kenna, vilket ställer oss inför en rad frågor:

– Vilket är vårt egentliga mål? Är det att verka för vårt syrianska/arameiska folks enhet för att därigenom försvara och slå vakt om sina historiska rättigheter?

Eller ska målet vara att ”verka under olika stadier” för att uppnå ovannämnd union? Och då, är det naturligt att samarbeta med syrianska politiker, vilka inte ens erkänner den syriansk arameiska identiteten, utan snarare använda sig av den när den passar sina syften för att legitimera den falska assyriska identiteten?

Har denna bild tagits enbart för bildtagandets skull, utan något gemensamt uttalande om nödvändigheten av vår enhet, såväl på politisk som på historisk nivå?

Dock skulle jag vilja påpeka att jag inte vill likna herr Kenna vid djävulen, utan mitt syfte är att visa hur vissa syriansk arameiska personer framhäver vissa av Kennas ställningstaganden vad gäller vårt syrianska arameiska språk, samtidigt som de ignorerar att denna politiker inte ens erkänner vår syriansk-arameiska identitet.

Till vår ärade bror Wisam, säger jag:

Vi är väl medvetna om att herr Kenna inte erkänner vår syriansk-arameiska identitet, vilket i och för sig inte är något nytt. Ty östsyrianerna har sedan början på förra seklet trott på den falska assyriska ideologin.

Kanske har ditt engagemang i den ”assyriska” rörelsen Zawaa fått dig på det klara av vikten av att verka för en sann historisk identitet som ingen kan manipulera (om än efter 100 år), vilket är en underbar insikt av en sann syriansk kämpe som brinner för sitt folk.

Vi är fast beslutna att försvara vår syriansk-arameiska identitet, varför vi inte har rätten att samarbeta (inte ens med änglarna) för att uppnå diverse kortsiktiga mål i likhet med olika projekt i hemlandet, på bekostnad av vår identitet. Ty, vi tror att den syrianske forskaren/akademikern som verkligen är trogen förfädernas identitet, samt den syrianske politikern som verkligen bryr sig om det arameisk-syrianska folkets sak, förmår att verka och ”påverka” de syrianer som har förnekar sina förfäders identitet.

Avslutningsvis: Somliga syrianer samarbetar med djävulen och säger att han är en ”syriansk ängel”! Problemet är att dessa kommer att gå vilse, eftersom de tar emot djävulen i sitt hem vilseledda av hörsägen att han utgör en ”syriansk ängel”.

Henry Kifa

Fritt översatt från arabiska 

Henri_Kifa/Arabic

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt