Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

Hur kommer världen att se ut år 2015?

(UPPSALA) I Indien finns det fler extremt fattiga människor än i hela Afrika. Det berättade Hanna Rådberg från folkbildningsprojektet ”En värld” på grundutbildningen om Millenniemålen som hölls för ett tjugotal intresserade Uppsalabor på Drabanten i lördags. Grundutbildningen var en upptakt till en studiecirkel som Uppsala FN-förening ska hålla om de 8 mål som 191 av världens 192 länder skrev under på att de skulle uppfylla till år 2015.

Det var en skön blandning av engagerade och obundna, unga och gamla från organisationer som FN, Amnesty, Svenska Freds, Utrikespolitiska föreningen och Ungdomens Nykterhetsförbund (NBV) som hade anmält sig till kursen om FN: s Millenniemål som Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet ordnade den 25 februari. Den 8 timmar långa utbildningen varvades med gruppdiskussioner, mingel och bildspel där det också bjöds på ekologisk lunch och rättvisemärkt fika, vilket Globalen i Uppsala stod för.

Utbildningen fokuserade sig främst på frågorna ”Hur kom Millenniemålen till?”, ”Hur går det med målen?” och ”Hur engagerar man sig själv?”. Berith Granath som jobbar med utvecklingsfrågor på FN-kansliet i Stockholm berättade livfullt om hur Kofi Annan liksom många andra i världen kände en frustration över att alla de fina resolutionerna och konventionerna man tillsammans kommit överens om att genomföra i FN, inte alls fullföljdes när alla diplomaterna och regeringsrepresentanterna åkt hem till sina länder. I och med millennieskiftet ville dock Annan ha en ändring på detta och bjöd därför in världens ledare till ett toppmöte hösten år 2000, där man skulle bestämma FN: s framtid. Under toppmötet i New York och efter ännu ett toppmöte i Johannesburg i Sydafrika, hade världens länder en gång för alla satt upp mål för hur världen behövde utvecklas tills år 2015.

Hanna Rådberg som var kursledare på grundutbildningen berättade att av de 8 målen som handlar om så vitt skilda områden som fattigdomsbekämpning, jämställdhet, hälso- och miljöfrågor, går det globalt sett, bara åt rätt håll med fattigdomsbekämpningen i Asien, rättvis handel i Latinamerika och tillgång till rent vatten i hälften av världen. Hon poängterade att utan en insats från gräsrotsnivåer, på lokal och regional nivå i i-länderna kommer vissa av målen som jämställdhet i utbildning, med dagens takt, att inte uppnås förrän år 2075. FN-rapporterna som trycks varje år om Millenniemålen, pekar också på att utan hjälp med mediciner och utbildning om reproduktiv hälsa kommer spridningen av HIV/AIDS i Afrika söder om Sahara, bara att fortsätta öka.

Kursens deltagare delade också med sig av sina egna erfarenheter och diskuterade ingående hur man själv kan göra något härifrån Sverige, för att hjälpa till att uppnå Millenniemålen. Allt från att åka som volontär till ett u-land, själv skaffa en hållbar livsstil med ekologisk eller rättvisemärkt mat samt ekologiskt odlade kläder, till att engagera sig i organisationer eller starta egna projekt var idéer som dök upp bland kursdeltagarna.  

Förutom folkbildningsprojekt om Millenniemålen kommer organisatörerna NBV att jobba vidare om ”Kvinnors och mäns lika möjligheter”, där det bland annat finns ett studiepaket med ett spel som heter Quinna och filmer om kvinnors situation i länderna Tanzania, Uganda och Kenya som ligger kring Victoriasjön. Hösten 2006 organiserar NBV även en nationell konferens kring Alkohol som ett utvecklingshinder, och under sommaren är det planerat att man ska starta en världsvattenturné med volontärer, för att sammanställa en utställning, som gruppen ska resa runt med i Sverige. Tillsammans med UR kommer NBV också att hålla en kurs i hur man gör kortfilm och dessutom kommer det att produceras en bok för ungdomar som heter ”Brand New Life” och som kommer att handla om hur man som ung konsument kan hitta den rättvisa vägen i varumärkesdjungeln.

Guncha Welsapar

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt