Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

Annika Eclund (Kd): Ge syrianer minoritetsstatus i Turkiet

POLITIK I en motion till riksdagen skriver Annika Eclund (Kd) att Sverige ska verka för att syrianer ges officiell minoritetsstatus i Turkiet. 

Vid 1900-talets början fanns det mer än 2 miljoner kristna syrianer, armenier och greker och judar i Turkiet. Under första och andra världskriget dödades eller drevs många ut ur landet. Idag finns det endast 15 000 syrianer kvar i Turkiet. 
Syrianer kallades tidigare araméer och deras språk arameiska. Med tiden så blev benämningen araméer synonym med syrier/syrianer och språket arameiska blev synonym med syriska. Syrianer tillhör ursprungsbefolkningen i Turkiet, Syrien, Libanon och Irak. 

Turkiet har ett mörkt förflutet när det gäller behandling av religiösa minoriteter som i tusentals år bott i det som idag är Turkiet. För de syrianer och andra kristna som idag bor kvar i Turkiet är situationen svår. De förtycks och diskrimineras på grund av sin kristna tro. Syrianer har ingen rätt att äga egna kyrkor, att bygga nya kyrkor eller att rusta upp gamla kyrkor och kloster. Det är omöjligt för dem att bedriva församlingsverksamhet utan ständigt hot om konfiskering av mark eller egendom. Det finns heller inte någon rätt att undervisa eller studera på syrianska. 

På grund av det religiösa förtrycket har många syrianer lämnat Turkiet. Många har flytt till Europa, USA och Australien. I Sverige beräknas det idag finnas cirka 80 000-100 000 syrianer varav majoriteten kom hit på 1970- och 80-talet. Det finns idag fler syrianer utomlands än i hemlandet. Om denna utveckling får fortsätta så finns risk för att hela den kristna kulturen kommer att försvinna från Turkiet. 

Turkiet har i förhandlingar med EU om ett framtida medlemskap gjort ansträngningar för att förbättra situationen för olika minoriteter. Armenier, greker och Judiska församlingen har idag minoritetsstatus vilket innebär att de officiellt är accepterade som minoriteter och kan därmed någorlunda utöva sin religion och äga och förvalta kyrkor och kloster. De har också möjlighet att undervisa på sitt eget modersmål. 

De kristna syrianerna har inte den rätten. För att få möjlighet att utöva sin religion, kultur och språk måste Turkiet garantera syrianer officiell minoritetsstatus enligt FN:s och EU:s kriterier. Syrianer skulle då omfattas av samma rättigheter som armenier, greker och judar. 

För att stödja syrianernas situation så borde Sverige verka för att EU i förhandlingar med Turkiet utövar påtryckningar för att ge syrianer officiell minoritetsstatus. Detta bör ges regeringen till känna.

Annika Eclund
Kristdemokraterna

bahro.nu

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt