Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

Dags agera mot Syrien och Iran

Syrien och Iran är de mest aggressiva ländern Mellanösternregionen. Alarmerande nya fakta ger en samstämmig rapport om en mer omfattande ickekonventionell militär upprustning och forskning i Syrien och Iran.En bild framträder som är mer hotfull än vad experterna tidigare anat. Systematiskt pågår en utveckling med fokus på kärnvapen som borde få FN, EU och hela världssamfundet att omedelbart agera med kraft.Situationen är på väg att bli så allvarlig att om ingenting görs kan dessa båda länder utlösa en av de största konflikterna i Mellanösterns historia och äventyra hela världsfreden.

Hotet mot Mellanösterns enda demokrati, Israel, ökar i takt med att Syrien och Iran tillåts utveckla massförstörelsevapen. Det är känt att Syrien och Iran finns med som aktivt stödjande partner i en majoritet av de blodiga palestinska terrordåd som genomförts mot Israel.Hundratals oskyldiga civila israeler har fallit offer för dessa grymma terrorhandlingar inne i Israel, utförda av palestinska självmordsbombare. Många utrustade av just Syrien och Iran, som applåderar dessa terrorattentat och bedriver antisemitiska och antijudiska kampanjer i massmedier och skolor.

Vi som har familj och vänner i Israel känner stor oro över utvecklingen. Varför protesterar inte de politiska företrädarna i Europa? Varför agerar inte FN mot Syrien och Iran?Det är fegt och tarvligt att lämna Israel med denna problematik. Sverige bör som en solidaritetshandling öka samarbetet och kontakterna med Israel. Samtidigt kan vi gå före och ta initiativ till ett gemensamt agerande mot Syrien och Iran, via EU och FN.Det handlar om att säkra freden både i Mellanöstern och övriga världen.

http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_8797596.asp

STEFAN DOZZ

kommunalråd (kd), Värmdö

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt