Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

Nu får det vara slut på häxjakten!

 

Den organiserade brottslighetens utbredning i det svenska samhället är oroväckande och måste både förebyggas och bekämpas med kraftfulla åtgärder och i samverkan mellan olika myndigheter.

Under de senaste dagarna har mediebevakningen och rapporteringen om bedrägerihärvan, som nystats upp i Södertälje och Botkyrka, varit omfattande. Som framgår av den knapphändiga informationen från polisen, har de misstänkta personerna som anhållits under flera år nyttjat sina positioner och agerat i ett slags brottsligt nätverk för egen vinning och lurat staten på miljontals kronor.

Med denna skrivelse vill vi som riksorganisation, som samlar många syrianska ungdomar, deklarera vårt ställningstagande samt kommentera medierapporteringen kring fallet.

Vi ser väldigt allvarligt på, tar kraftigt avstånd från och hårt fördömer all form av brottslig verksamhet mot det svenska samhället. Vi kan i all ödmjukhet erkänna att det finns brister vad gäller insyn och kontroll i flera av våra organisationer men tänker inte blunda och sticka huvudet i sanden. Vi har därför inlett ett arbete som syftar till att öka transparensen, den interna kontrollen och skyddet mot oegentligheter samt höja den etiska kompetensen inom flera av våra organisationer. Vi är väl medvetna om att processen är mödosam och kräver både tydligt ledarskap, mod och tålamod men vi är beredda att lägga all tid och energi som krävs för att åstadkomma förnyelse och förändring som både berikar och utvecklar.

När det gäller medierapportering kring bedrägerihärvan i Länstidningen, LT, har vi en del synpunkter som vi väljer att beröra nedan.

1. Redan från första publiceringen har vi som syriansk riksorganisation och flera av våra medlemmar upplevt att artikelserien i LT har med större tydlighet (medvetet?) pekat ut den syrianska folkgruppen och misskrediterat och skuldbelagt dess profana och kyrkliga föreningar och organisationer som ett kollektiv. Rubriker som ”Kyrkoledare ... misstänks vara huvudman i kyrkohärvan” och ”Polisen har inriktat sig på syrianska rörelsens toppnamn” är tydliga exempel på detta.

2. Länstidningen valde snabbt att kalla fallet för ”kyrkohärvan”. Detta med anledning av att EN av de misstänkta är en högt uppsatt person inom den syrisk-ortodoxa kyrkan. Det är något som vi både ifrågasätter och kritiserar. Att de andra personerna som är misstänkta saknar koppling till kyrkan, däribland två anställda på Arbetsförmedlingen, verkar vara av ringa betydelse och intresse för LT.

3. Vad menar LT med ”syrianska rörelsen”? Ett sådant ordval är både olyckligt och direkt provokativt samt väcker tyvärr frågor kring LT:s tveksamma avsikter med det. Vi vill upplysa redaktionen om att syrianer är en folkgrupp - och inte någon rörelse, företag eller sekt.

4. Vidare undrar vi varför man tar upp i samma artikel gamla fall (f.ö. skrämmande likt hatsajten Avpixlat!) enskilda individer som blivit föremål för utredning om ekonomisk brottslighet men som tidigare haft någon koppling till kyrkan eller syrianska föreningar och avslutar med ”nu återstår att se vad åklagaren har att komma med raden av toppnamn inom den syrianska rörelsen”?

5. Vi finner det väldigt märkligt att Anna Liljehag, chefredaktör och ansvarig utgivare på LT först försvarar namnpubliceringen av den huvudmisstänkta i härvan med att ”Väljer vi att inte berätta att det är han, misstänkliggör vi andra” för att ett par dagar senare misstänkliggöra paradoxalt nog ALLA syrianska toppnamn genom huvudrubriken ”Polisen har inriktat sig på syrianska rörelsens toppnamn”. Hur har man tänkt sig här, undrar man? När media rapporterar om terroriströrelserna IS och Boko Harams grymheter och barbariska illdåd mot oskyldiga kristna och andra minoriteter är man noggrann med att betona att detta handlar om ultraradikala grupper med en extrem tolkning av sin religion. Man är försiktig med att inte svartmåla en hel grupp men i det här fallet verkar det vara fritt fram att trampa på allt och alla.

Vi anser att den onyanserade rapporteringen om den här härvan riskerar att kasta en svart skugga över hela den syrianska folkgruppen och oskyldiga personer kommer att associeras med organiserad brottslighet på grund av enskilda individers olika egenintressen. Det är lätt att glömma att majoriteten av syrianerna är lojala och skötsamma medborgare som arbetar, betalar skatt och gör rätt för sig. Listan över framgångsrika syrianer i Sverige som utmärker sig på ett positivt sätt är lång och omfattar bl.a. riksdagsledamöter och politiker på olika nivåer, fotbollsproffs och landslagsspelare, skickliga entreprenörer som tilldelats fina utmärkelser, akademiker och ingenjörer för att nämna några. Dessa personer är goda förebilder för alla ungdomar som drömmer om att lyckas i livet.

Att myndigheterna tar krafttag i kampen mot den organiserade brottsligheten är något som vi som riksorganisation både välkomnar och stödjer till fullo. Det är också ur ett demokratiskt perspektiv oerhört viktigt att media bevakar, granskar och rapporterar om viktiga samhällsfrågor och händelser. Vi förespråkar ingen censur eller mörkläggning av fakta utan försvarar yttrande- och tryckfriheten eftersom det är på den hela vår demokrati bygger. Samtidigt anser vi det är lika viktigt att media arbetar och uppträder på ett sakligt och korrekt sätt med tanke på deras samhällsansvar och den journalistiska trovärdigheten. Vi efterlyser och hoppas på ett snabbt avslut på denna etniska häxjakt och emotser en mer objektiv och nyanserad granskning och rapportering om det aktuella fallet.

Syrisk Ortodoxa kyrkans Ungdomsförbund, SOKU Sverige

 

Frågor kring artikeln besvaras endast skriftligen.

Kopia till TT, Riksdagskansliet, LT, Polisen i Södertälje. 

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt