Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

KOALITIONEN FÖR LIBANONS OCH ORIENTENS KRISTNA

På initiativ från Arameiska Demokratiska Organisationen och World Lebanese Organization grundades den 16 juli 1999 Koalitionen för Libanons och Orientens kristna. I koalitionen ingår, förutom ovannämnda organisationer, svenska intellektuella såväl som kyrkliga personligheter. Koalitionen har i sin eftersträvan att upplysa och informera om samt att agera för de kristna som befinner sig under det muslimska förtrycket i allmänhet, och den tragiska situationen som de kristna araméerna befinner sig i i södra Libanon i synnerhet, uppvaktat representanter för samtliga svenska partier vid utrikesutskottet i Sveriges Riksdag.  Dessutom har man överlämnat till dessa och till flertalet partiledare en skriftlig redogörelse om situationen. Vidare har koalitionen sänt följande brev till deltagarna i samband med Stockholms konferens för förintelsen:

 

I samband med Er konferens skulle vi härmed vilja uttrycka vår sanna delaktighet och vår djupaste sympati med minnet av förintelsen och de miljontals liv som gick förlorade under denna tragiska episod i mänsklighetens historia.

 

Som koalition för Orientens och Libanons kristna i diasporan, tar vi tillfället i akt för att, i denna sorgsna hågkomst, associera oss själva med lidandet av de som överlevde förintelsen. Därför vill vi påminna ER om att vi, Libanons och Mellersta Österns kristna tillsammans med judarna numera är målet för en naziliknande kampanj för att etniskt rensa regionen från både kristna och judar.

I Egypten, bränns koptiska kyrkor ner och kvinnor våldtas. I södra Sudan massakreras och förslavas svarta kristna. I Libanon, styckmördas gravida kvinnor och nunnor våldtas. De kristna i Mellersta österns utsätts nu systematiskt till samma hemska fasor som föregick förintelsen i Europa på 1930-talet.

 

Det judiska folket har lidit på grund av dåtidens världsopinions tystnad. Idag lider de kristna i Mellersta Östern på grund av samma likgiltighet av världsopinionen. Inom några månader kommer Israel att dra sig tillbaka från södra Libanon. Ett helt arameiskt kristet samhälle kommer att vara under hotet av Hizbulla, en nynazistisk islamistisk grupp, samt den naziliknande Baath-regimen i Syrien. Världen måste ingripa och stoppa denna mini-holocauste från att, inför våra ögon utveckla sig till ännu fasansfullare tragedi.

 

Vi vet och hoppas att denna konferens, vars mål är att uppmärksamma minnet av offren av en av de värsta tragedierna i mänsklighetens historia, möjligen kommer att inspirera världens ledare och samhällen att mobilisera sig för att rädda en annan minoritet som befinner sig i farozonen, en minoritet som inte bara söker fred, men som också är en vän av nationen som formades av de som överlevt förintelsen.

 

Må Gud välsigna de överlevande… Må Gud hjälpa framtida offer av liknande tragedier.

 

För vidare information vänd er till denna hemsida :                      http://www.wlo-usa.org/

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt