Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

Äntligen på svenska, boken:

SYRIANER ARAMÉER  och ASSYRIER

 

 

 

 

Av : Dr. John Joseph

Vi på Arameiska Demokratiska Organisationen tackar den Arameiska föreningen i Göteborg för att ha tagit initiativet och översatt boken ”Syrianer, Arameer och Assyrier” från John Josephs bok ”The Modern Assyrians of The Middle East – encounters with Western Christian missions, archeologists & Colonial Powers” (2000) från engelska till svenska.

Professor John Joseph föddes 1923; han utvandrade till USA och doktorerade 1957 i Mellanösterns historia vid Princeton University i USA. Idag är han en pensionerad professor i historia vid Franklin och Marshall College, Lancester, Pensylvania  och är specialist i syrianernas historia; han har vunnit internationellt erkännande för sin mångåriga forskning om Öst-syriska kyrkorna (både kaldeiska och assyriska kyrkorna). Professor John Joseph själv tillhör den nestorianska "assyriska" kyrkan. I alla hans böcker säger Dr John Joseph att dagens assyrier är bara syrianer arameéer.

Vi rekommenderar därför våra ungdomar som bor  i Sverige som vill gå till botten med ”namnfrågan” att köpa ett exemplar av boken. Denna bok rekommenderas för våra ungdomar som blir utsatta för den ”assyriska” falangens argument och propaganda, så att de kan använda sig av de argument som nämns i denna bok mot assyriska falangens argument och propaganda.


Är du intresserad av att beställa boken så kan du kontakta de personer som nämns längst ner i denna artikel.

SYRIANER ARAMÉER  och ASSYRIER

Av : Dr. John Joseph

I denna skrift skildrar författaren olika stadier av vårt folks historia och diskuterar olika benämningar som under historien har använts för det: nestorianer, kaldéer, syrianer, araméer och assyrier. Boken är ett vetenskapligt arbete av hög klass och grundligt försedd med fotnoter.

För dig som har ett allmänt intresse för vårt folks historia, och särskilt för dig som vill gå till botten med frågan om den rätta benämningen på vårt folk, rekommenderas denna bok varmt.

Dr. John Joseph, född 1923, doktorerade 1957 i Mellanösterns historia vid Princeton University och har sedan dess vunnit internationellt erkännande för sin mångåriga forskargärning om den syrisk ortodoxa kristenheten.

Vi säljer boken till självkostnadspris 20kr/st + eventuell frakt
 

Arameiska föreningen i Göteborg

      Kontakt

arameiska@gmail.com

Om ni är intresserade av  att läsa denna bok på orginalspråket engelska klicka här

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt