Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

SPELA MED ÖPPNA KORT

Det har kommit till vår kännedom att Syrianska Riksförbundet ämnar träffa både "Assyriska Riksförbundet" (ARF) och "Assyriska Demokratiska Organisationen" (ADO) för att ”förutsättningslöst” diskutera eventuella samarbetsformer.

Anledningen till att vi, Arameiska Demokratiska Organisationen, vänder oss emot sådana initiativ är följande:

-          Syrianska Riksförbundet borde först informera och därefter inhämta svar från folket i allmänhet och medlemmarna i synnerhet.

-          Vi vänder oss också emot de formuleringar i de av de "assyriska" grupperingar författade brev, där det inte framgår någon klar och tydlig dagordning, vilket tyder på att det hos ARF och ADO finns underliggande motiv att skapa motrörelse och inga ärliga uppsåt att hjälpa behövande som de försöker ge sken av. Hade det verkligen funnits ärliga intentioner skulle man istället ha spelat med öppna kort och inga dolda dagordningar.

Erfarenheten har under åren beklagligt nog visat att ovannämnda "assyriska" grupperingar aldrig haft några uppriktiga uppsåt när de hade kommit med liknande initiativ. Snarare har de symptomatisk och skrupelfritt utnyttjat vartenda tillfälle för att propagera, sprida galla samt komma med falska påstående och vilseledande information. Vem kan, till exempel, glömma deras, milt sagt, avskyvärda och billiga tricks i form av patetiska demonstrationer och manifestationer efter Islamiska Statens (IS) härjningar och blodbad på araméer i såväl Irak och Syrien - och inte minst, de senaste barbariska morden på araméer i staden Qamishli i Syrien.

Eller när någon av deras föreningslokaler råkar brännas eller "brinna" (varpå de alltid får ansenliga ersättningssummor från försäkringsbolagen!) så är det alltid den syrianska gruppen de anklagar! 

Här har de ansvariga i Syrianska Riksförbundet - ifall de verkligen tänker vara med på detta "förutsättningslösa" och tragikomiska möte - att med ulv i fårakläder att göra. Vårt budskap till SRF:s ledarskap är att inte vara naiva, blåögda och godtrogna. Ty historien talar sitt eget och solklara språk: Det assyriska rikets expansion skedde, en gång i tiden, genom barbariska erövringar. Strategin, för "nyassyrierna", verkar nu istället vara "smygerövringar"!  

Arameiska Demokratiska Organisationen 

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt