Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

MANIFESTATION FÖR UPPMÄRKSAMHET FÖR FOLKMORDEN PÅ DE KRISTNA I MELLANÖSTERN – ARAMÉER OCH ARMENIER!

 2018-04-22

 

Gabi Gallo för Arameiska Demokratiska Organisationen tillsammans med den oförtrötliga skickliga Syriansk-Svenske riksdagledamoten Robert Halef för Kristdemokraterna.

Samma dag som de två Ärkebiskoparna Mor Gregorius Yuhanun Ibrahim från Syrisk-Ortodoxa Kyrkan och Poulus Yazigi kidnappades den 22 april 2013 sammanslöt ett tiotal kristna organisationer och samfund tillsammans manifestera för att uppmärksamma de förföljelser och massakrer som äger rum idag på de kristna i Mellanöstern, Araméer (syrianer och kaldéer) och Armenier. Det samlades runt 300 personer från olika kristna folkgrupper vid Marenplan i centrala Södertälje för att visa sitt stöd och avsky mot de massakrer som äger på de kristna i Mellanöstern och övriga världen.

Initiativtagare och arrangör för denna manifestation var den syrianske - svenske riksdagsledamoten Robert Halef från Kristdemokraterna. Robert har länge kämpat för det arameiska folkets mänskliga rättigheter i Mellanöstern för att garantera dem skydd. Senast var han en av personerna bland en syriansk delegation som reste till Turkiet för att ta tillbaka de konfiskerade syrianska helgedomarna som det kriminella Turkiet hade lagt beslag på, vilket resulterade att all helgedom har återlämnats till sin rätta ägare, klostret Mor Gabriel.

Robert Halef sade bland annat att Sverige och övriga Europa måste agera kraftigt mot de övergreppen och förföljelserna som äger rum på det syrianska folket och övriga kristna i Mellanöstern. I samband med detta kommer i närmaste tid en konferens äga rum i EU-parlamentet för att fokusera för fred i Syrien, sade Robert.

Vikten av att uppmärksamma det historiska Seyfo 1915-Folkmordet på det Arameiska folket (syrianer/kaldéer/ nestorianer) under det barbariska osmanska riket som är en del av dagens kriminella Turkiet var återkommande i talet för alla talare från de olika organisationerna och samfunden. Den svenska regeringen skall åter behandla frågan om folkmordet på det arameiska folket – Seyfo 1915 så tidigt som på tisdag 24 april 2018 och i samband med detta kommer ännu en manifestation äga rum i Stockholm.

Under det historiska folkmordet Seyfo 1915 dödades 70 % av det Arameiska folket (syrianer/kaldéer/nestorianer) i dagens kriminella Turkiet. En FATWA författades och lästes up i alla moskéer med uppmaningen att fullfölja den, som gav rätten till alla muslimer att fri döda de kristna i hela Turkiet.

Det arameiska folkets situation i hela mellanöstern är kaotiskt. Regionen håller på att tömmas på vårt arameiska folk sedan de systematiska massakrerna ägde rum i och med terrororganisationen IS gjorde intrång i området med målet att utplåna alla kristna i sina ursprungländer.

Uppgifter från 1977 som lästes upp bekräftar att då det fanns upp till 1 miljon och 600 000 araméer (syrianer/kaldér/ nestorianer) och andra kristna i Irak med dagens siffra enbart på 350 000 kvar i Irak. Det största folkmordet på arameiska folket skedde i Mousel 2014 när staden hamnade under terrororganisationen IS kontroll.

Till denna manifestation höll man en tyst minut för alla som miste livet både i det historiska Seyfo 1915 och i massakrerna som ägde rum under 2010-talet, också kallad Seyfo i folkmun.
-------------------------
Medverkande på manifestationen den 22 april 2018 vid Marenplan i Södertälje. Arrangerad av Robert Halef, riksdagsledamot för Kristdemokraterna.

Syrisk-Ortodoxa Kyrkans patriarkala ärkestift i Sverige.


Syrianska-Ortodoxa Kyrkans ungdom (SOKU).


Syrianska/Arameiska Akademiker Förbundet


Syrisk-Katolska Kyrkan.

 

Armenisk-Ortodoxa Kyrkan.


Armenisk-Katolska Kyrkan.

 

Kaldeiska Kyrkan i Sverige och EU.


Kaldeiska Förbundet.


Kaldeiska Riksförbundet.

 

Grekisk-Ortodoxa Kyrkan i Sverige och Skandinavien.

Initiativtagare och arrangör för denna manifestation var den syrianske - svenske riksdagsledamoten ROBERT HALEF från Kristdemokraterna. 

Robert har länge kämpat för det arameiska folkets mänskliga rättigheter i Mellanöstern för att garantera dem skydd.

Det samlades runt 300 personer från olika kristna folkgrupper vid Marenplan i CENTRALA SÖDERTÄLJE för att visa sitt stöd för de drabbade och avsky mot de massakrer som äger på de kristna i Mellanöstern och övriga världen.

Den välkända arameiska sångerskan med änglalika rösten SINA MAROUKI sjöng två känslo fylda sånger om folkmorden på det arameiska-syrianska folket som ännu idag äger rum framför ögonen på omvärlden. 

I första sången sjöng hon: "Huro Mun Havi ba Suryoye? Seyfo Hatho Brisheyna. Damhe b´Hayni, Kafno wu Sahwo. 
Andra sången: Ba Youmanek du Seyfo.

Malfono Isa Marouki läste en gripande och känslofylld dikt om det arameiska folkmordet genom historiens gång som väckte starka känslor hos de närvarande demonstranterna i stunden.

 

Bland de deltagande kyrkoledarna var Ärkebiskopen för Kaldeiska Kyrkan som höll ett fint tal till åhörarnas stora intresse om bedjan för fred i fädernas land, Mellanöstern.

ARMENISKA BARN. Barnbarn till överlevare från det grymma folkmordet som skedde på deras förfäder under osmanska rikets barbari 1915.

Av: Aram Baryamo

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt