Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

FÖRELÄSNING OM ARAMÉERNAS SITUATION I ARAMS/SYRIEN

Arye Oromoye                                               Biskop Demitrios Charbak från Aram/Syrien föreläser.

20161212                     Den syrianske advokaten Gabriel Marawgeh på bild verkade som tolk under föreläsningen.

Biskop Demitrios Charbak från Syrisk-Melketisk Ortodoxa Kyrkan höll en föreläsning om araméernas-syrianernas dagssituation under kriget i Aram/Syrien. Föreläsningen ägde rum söndagen den 11 december klockan 17:00-18:30 i Sankta Marias kyrkolokal i Tensta, Stockholm.  En gripande föreläsning av den syrisk-melketiske biskopen om det arameiska folkets öde, med alla sina grenar och kyrkotillhörighet. Det arameiska folket och dess kyrkor är stor behov till hjälp för att kunna stanna kvar i hemlandet. Biskopen påpekade att man från kyrkans håll varken kunde hejda folket att stanna eller uppmuntra de att ge sig av. Folket befinner i en mycket svår situation. Biskopen visade bilder på flera kyrkor som förstördes under kriget. På föreläsningen närvarande tillräckligt med folk som var intresserade om det arameiska folkets lidande, och flera framstående personer ur Arameiska Demokratiska Organisationen var närvarande.

  

Närvarande på bild från vänster; Melek Shabo, Gabriel George, Joseph Saouk,

Biskop Demitrios Charbak, Gabi Gallo och Sami Rhawi.

På föreläsningen närvarande tillräckligt med folk som var intresserade om det arameiska folkets lidande, och flera framstående personer ur Arameiska Demokratiska Organisationen var närvarande.

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt