Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

ArDO gratulerar Sydsudan för dess självständighet

20110713

Arameiska Demokratiska Organisationen gratulerar det södra folket i Sudan för deras kamp och framgång i att etablera and självständig stat som försäkrar alla dess invånares mänskliga rättigheter. ArDO önskar att flera folkslag i Mellanösterns kommer att uppnå sin självständighet i deras historiska länder.

Länge leve Den Nya Republiken Sydsudan och Länge leve den Arameiska Nationen

ArDOs politiska byrå

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt