Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

Arameiska Demokratiska Organisationen deltar i Koptisk Dermonstration

Den 16 januari 2010 hade kopter från Egypten anordnat en demonstration i Stockholm, som började Sergels

 torg kl. 12 och man började sedan vandra mot den egyptiska ambassaden i Stockholm.

Orsaken till att kopterna hade arrangerat denna demonstration var den senaste tidens förtryck mot de kristna i Egypten, däribland de terrorattentat  som begicks mot kopterna i den koptisk ortodoxa kyrkan under julfirandet 6 januari (enligt den gamla julianska kalendern) av en grupp islamister.

I samband med terroratentatet dog 6 kopter och många skadades. Två av de skadade hade hamnat i ett kritiskt tillstånd att de avled i imorse på sjukhuset

Arameiska Demokratiska Organisationen deltog i demonstrationen för att visa sin kristna solidaritet och sympati till det kristna koptiska folket, som bröder i Jesus Kristus.

Det deltog även svenska partier däribland kristdemokraterna med dess riksdagsledamot Desirée Pethrus Engström (KD) som höll ett tal. Och även från Centerpartiet, med dess riksdagsledamot Afram Gabi Melke (C)

Desirée Pethrus Engström (KD)  gav en kopia av sitt tal till Arameiska Demokratiska Organisationens (ArDOs) ordförande Gabi Gallo, som kommer att publiceras på ArDOs hemsida.

Arameiska Demokratiska Organisationen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tal- av Desirée Pethrus Engsström, riksdagsledamot (KD)

Manifestation för Egyptens kopter

2010-01-16

Sergels Torg/Egyptens ambassad

Egyptens minoritet av kristna behöver vårt stöd

Tack för inbjudan att närvara här idag. Jag heter Desirée Pethrus Engström och är riksdagsledamot  för Kristdemokraterna.

Idag samlas vi för att stödja den kristna minoriteten i Egypten-kopterna., och för att uppmärksamma den fruktansvärda behandlingen av denna grupp. De Egyptiska myndigheterna måste agera med kraft mot de som vill angripa kristna i Egypten. De måste se till att denna grupp garanteras, trygghet och säkerhet. Terrordådet mot en kristen kyrka utanför Luxor i samband med den ortodoxa julhelgen är anledningen till denna vitiga aktion som är värd vårt stöd.

Attentatet i Egypten är ett exempel på hur hotet mot religionsfrihet är en verklighet i stora delar av världen. För Sverige och EU är det mer än någonsin angeläget att slå vakt om de mänskliga rättigheterna där religionsfrihet är en grundsten. För oss är det självklart att ställa upp för den kristna minoriteten, såväl som andra minoriteter, i denna 80 miljonerstat som har en nyckelroll i den arabiska världen.  

Vi har fått information om att kristna exempelvis inte får reparera något i en kyrka i Egypten utan att begära tillstånd. Att bygga en kyrka är inte tänkbart. Trotts att antalet kristna i Egypten är ca 15 miljoner, är de så trängda att många väljer att lämna landet. Kristna har det svårt i många länder världen över. Och i Mellanöstern har situationen alltmer försämrats på många platser. Från Syrien Irak, Iran, Egypten med flera, får vi ständigt information om att övergrepp skett mot de som vill praktisera sin kristna tro.

Så här under kristendomens stora helger kan vi konstatera att förtrycket av kristna är svårt i många delar av världen där radikala islamister fått ökat inflytande. Kyrkor i Malaysia har blivit attackerade och kristna i Irak flyr sedan deras ställning som minoritetsfolk inte kan tryggas av regeringarna.

Den religionsdialog som initierats på EU-nivå och som vi Kristdemokrater aktivt har stött, är nu viktigare än någonsin.  EU måste ställa krav på att länder ser till att säkra religionsfrihet och rätten till att utöva sin tro slås fast i alla länder. EU bör stödja att flera länder och regioner startar tydliga religionsdialogsprojekt. Att ingen ska förvägras rätten att utöva sin religion. Denna dialog förtar inte vikten av att också ge ett aktivt stöd till kristna och andra minoriteter.

Vi kräver också att Sveriges regering gör vad den kan. Sverige måste i allt större utsträckning agera för religionsfrihet och för de kristnas rättigheter i Mellanöstern. Idag vill vi särskilt lyfta Egypten där kristna grupper drabbats den senaste tiden. Carl Bildt behöver i sin dialog med länder i Mellanöstern och däribland Egypten lyfta frågan om de kristnas situation. Vi har nu alldeles för många attentat mot kristna i denna region. Det kan inte få fortgå utan att Sverige agerar. Svensk utrikespolitik måste värna om mänskliga rättigheter och där ingår religionsfrihet.

Vi manar nu till dialog och till att Sverige och EU förstärker kravet på att mänskliga rättigheter inte får kränkas.  Vi ställer oss bakom den kristna minoriteten i Egypten som kräver:

-          Att den egyptiska regeringen ska behandla den kristna befolkningen i landet med rättvisa och humanitet. President Mubarak måste uttala att han är president för alla, både muslimer och kristna.

-          Att grundlagen ska skrivas så att alla är lika inför lagen. Sharia ska inte framhållas som grundkällan till alla lagar. Sharia är diskriminerande för kristna. (Alla är inte enligt Sharia lika inför lagen. Bland annat innebär lagen att en muslimsk kvinna inte får gifta sig med en kristen man. Kristna riskerar att betraktas som andra klassens medborgare.)

-          Att den kristna befolkningen i Egypten ska ha rätt att bygga och reparera sina kyrkor lika väl som befolkningen som vill bygga och reparera moskéer.

-          Att egyptisk media och egyptiska myndigheterna ska respektera de kristna och deras tro, precis som muslimer vill att omvärlden ska respektera de och deras tro. Att innehållet i läroböcker ses över så att kristendomen inte förvanskas och svartmålas.

Dessa punkter som de kristna kopterna för fram är viktiga att stödja. Ingen ska behöva vara rädd för att utöva sin religion på ett fredligt sätt. FNs deklaration om alla människors lika värde måste upprätthållas och bevakas. Vi har alla ett ansvar för att se till det. Därför bör Sveriges utrikesminister ta kontakt med egyptiska myndigheter för att klargöra Sveriges ställning om vikten om säkerhet och trygghet för de kristna, för kopterna, i Egypten.

Jag hoppas att Sverige och EU nu driver på i dessa frågor och gör allt vad de kan för att påverka makthavare i Egypten. Annars går den kristna minoriteten en mycket dyster framtid till mötes.

Tack för ordet!

Desirée Pethrus Engström, KD, riksdagsledamot.

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt