Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

Manifestation hölls för folkmordet på det arameiska folket SEYFO 1915 ”The Aramean Genocide” i Norsborg söndag 2 september.

Manifestationsdeltagarna samlades utanför Arameiska Syrianska föreningens lokaler i Norsborg för att sedan marschera till S:t Georgis kyrkan för ett kort samling och sedan vidare till S:t Petrus & Paulus kyrkan i Hallunda.  Där samlades man vid Seyfomonumentet och Fader Shabo Alkouri höll en kort bön och sedan tillsammans med manifestationsdeltagarna sjöng man Abun d´Bashmayo på arameiska.  Inne i kulturlokalen höll man tal om Seyfo av framstående personer från de olika Arameiska Syrianska organisationerna. Presedent Jonny Messo från Word Council of Arameans (WCA), höll ett gripande tal om Seyfo och gav detaljerade uppgifter vad turkarna och de kurdiska beväpnade männen gjorde med de syrianska mödrarna och deras barn och hur de brutalt mördade deras män genom hängning och halshuggning. Professor Assad Sauma läste upp ett gripande diktliknande tal och väckte starka känslor hos åhörarna. Habib Dilmac från Syriac Federation of Sweden berättade hur viktigt det är för det arameiska-syrianska folket att vara vaksamma och vara aktiva i både det kulturella och politiska livet. Från Aramean Democratic Organization (ArDO) var Gabi Gallo närvarande. Dr. Joseph Saouk läste en känsloladdat dikt på det klassiska språket (k´thobonoyo) på Urhoy dialekten. Fader Shabo Alkouri, en av dem kämparna för den arameiska identiteten och Advokaten Gabriel Marouge också en av arameerkämparna var också närvarande, vilka visade sitt stöd och uppmuntran för manifestationsdeltagare. Sami Rhawi som var representant för Arameiska Syrianska föreningen i Norborg och huvudarrangör för manifestationen kunde sedan tacka alla som höll sina gripande tal och manifestationensdeltagare för deras närvaro.

ALDRIG GLÖMMA-ALLTID HEDRA VÅRA ARAMEISKA-SYRIANSKA MARTYRER SOM FÖLL OFFER

I DET OSMANSKARIKETS BARBARI.

Deltagarna på manifestationen uppgick till cirka 1000 personer. Vi tackar alla som kom idag på den viktiga manifestationen för att hedra våra arameiska-syrianska martyrer som brutalt mördades under folkmordet SEYFO 1915 i det osmanskariket (dagens Turkiet) säger manifestationsarrangörerna och vill tacka hjärtligt scoutkåren för deras viktiga deltagande. På plats fanns det flera olika folkgrupper som kom för att visa solidaritet med oss! Än idag så pågår förföljelserna mot vårt arameiska folk i Syrien och Irak. När ska vårt folk få fred! Vi kommer aldrig att glömma det våra förfäder utsattes för och vi kommer heller aldrig att sluta kämpa för rättvisan!

Arye Oromoye

Gabi Gallo

Aramean Democratic Organization (ArDO)

Presedent Jonny Messo från Word Council of Arameans (WCA)

Jonny Messo höll ett gripande tal om Seyfo och gav detaljerade uppgifter vad turkarna och de kurdiska beväpnade männen gjorde med de syrianska mödrarna och deras barn och hur de brutalt mördade deras män genom hängning och halshuggning.

.

 Professor Assad Sauma

 Assad Sauma läste upp en gripande diktliknande tal och väckte starka känslor hos åhörarna

Dr. Joseph Saouk

Joseph Saouk läste en gripande dikt på det klassiska språket (k´thobonoyo) på Urhoy dialekten.

Habib Dilmac

Habib Dilmac från Syriac Federation of Sweden berättade hur viktigt det är för det arameiska-syrianska folket att vara vaksamma och vara aktiva i både det kulturella och politiska livet.

Sami Rhawi och advoket Gabriel Marouge

Sami Rhawi som var representant för Arameiska Syrianska föreningen i Norborg och huvudarrangör för manifestationen.

Fader Shabo Alkouri och advokat Gabriel Marouge

Fader Shabo Alkouri, en av dem kämparna för den arameiska identiteten och Advokaten Gabriel Marouge också en arameerkämpe var närvarande och visade sitt stöd och uppmuntran för manifestationsdeltagare.

Arye Oromoye

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt