Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

Sanningens falska ansikte

English

2010-08-25

I en sann populistisk anda spyr ACSA-gänget, i ett ”tv-program” galla över Arameiska Demokratiska Organisationens artikel ”Syrianerna kan liknas vid lamm som förs till slakthuset utan att veta om det”.  I ett tragikomiskt försök att spela på känslor för att vilseleda och vinna sympati, rycker ”programledarna” artikeln ur sitt sammanhang, vinklar och förvränger (Föga förvånande faktiskt.) ACSA är ju en ”assyrisk” organisation som öppet samarbetar med det arameiska folkets bödlar. Om ”ACSA-programmet” gick in och behandlade artikeln på ett seriöst och sakligt sätt hade vårt svar varit av en annan karaktär. Men ryktesspridning och beskyllningar på ”bästa” kommunistiskt manér förtjänar bara förakt!

Bland ”programmets” grövsta lögner återfinns anklagelser mot Arameiska Demokratiska Organisationen (ArDO) för att gå främmande staters ärenden. Att just dessa figurer gör sådana utfall är verkligen häpnadsväckande, eftersom ACSA enbart är en marionett i händerna på krafter som, under lång tid, förtryckt, trakasserat och tvingat det arameiska folket att lämna sina hemtrakter i Tur Abdin.

Sist men inte minst skall inte förglömmas ACSA:s väldokumenterade ”meriter” och försök att påtvinga det arameiska folket den falska assyriska identiteten. I sitt bästa fall är de en femte kolonn som bara medför förstörelse och destruktivitet.

Vi bifogar länken, där läsaren får själv avgöra vad ArDO står för och förhoppningsvis avslöjar deras lögner.

 http://www.arameiska.se/artiklar/090422.htm

Arameiska Demokratiska Organisationen   

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt