Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

FÖRELÄSNING OM ISRAELS ERKÄNNANDE AV ARAMÉERNA

Shadi Khalloul för Israeli Christian Aramaic Association, innovatör och föreläsare  

om det historiska beslutet om ett erkännande av arameisk identitet.

     Söndag 26 februari i den Arameiska-Syrianska föreningen i Norsborg samlades hundratals intresserade bland den arameiska eliten, främst akademiker, för att få höra om det beslut som staten Israel tog för tre veckor sen om att erkänna de kristna i Israel som araméer. Samma föreläsning gavs på måndag i Syrianska Kulturcentret i Örebro. Ordförande för Arameiska Föreningen Sami Rhawi välkomnade alla närvarande på föreningens och SAAF:s (Syrianska Arameiska Akademikernas Förbund) vägnar för visat stort intresse för det senaste som hänt för araméerna i Israel. Detta är något nytt, det har aldrig hänt och det är historia, sade Rhawi. När föreläsaren och innovatören Shadi Khalloul från Israel fick ordet tackade han Gabi Gallo som varit initiativtagare från ArDO (Arameiska Demokratiska Organisationen) och Jonny Masso från WCA (World Council of Arameans) för deras kämparvilja att förverkliga denna dag, för att jag fick komma och berätta hur det har gått till tills vi fick ett erkännande. Shadi inledde med att uppmana arameiska folket att kämpa för att få ett erkännande i övriga Mellanöstern.

     Shadi Khalloul var från första början kapten i det militära i Israel, och därefter åkte han till Amerika och studerade på Universitet. Efter studierna när han var tillbaka i Israel 2005 grundade han Israeli Christian Aramaic Association, en organisation för att kämpa för en arameisk identitet för de kristna i Israel, för att kunna urskiljas från panarabismen i Israel. Organisationens medlemmar började först studera arameiska språket som var av yttersta vikt för den språkliga identiteten, och när dem hade lärt sig det kunde dem nu lära ut arameiska till andra. Sedermera sökte de kontakt på Internet med andra Arameiska Organisationer runt om i världen och påträffade Arameiska Demokratiska Organisationen i Sverige, Edessa Skolan i Norsborg och professorn Assad Sauma, och kunde nu förstärka kontakterna.

     Shadi Khallouls organisation med brodern Amir Khalloul började nu lära ut arameiska språket i skolor för 150 elever under två år.  De började även undervisa om arameisk identitet och kultur för eleverna. Nu ville de lära ut arameiska i de vanliga skolorna för de arameiska barnen. De började söka kontakt och gav information via media om deras arbete. De skrev ett brev till utrikesministern i Israel och berättade om deras verksamhet. I den arabiska världen möttes de av svartsjuka och motstånd när de hörde om den arameiska historien och kulturen och om deras samarbete med de israeliska kanalerna. Den stora dagstidningen Haaretz fick blicken på de och besökte de regelbundet vid högtiderna. Nu sökte de lobby i israeliska parlamentet i Knesset och med de arameiska-syrianska TV-kanalerna i Sverige, Suryoyo Sat och Suryoyo TV.

     Idag har organisationen elever från årskurs 1 till 8 att undervisa i arameiska i Israel, med 17 timmars undervisning i veckan. Till och med elever i Amerika har hört av sig och kommer under sommartid till Israel för undervisning. Det har varit alldeles frivilligt att lära sig arameiska, men det finns en rädsla när araberna får höra att man börjar känna sig hemma i den arameiska kulturen när man lämnar den primitiva arabiska kulturen. Nästa steg var att visa att vi också är ett arameiskt folk och kämpade för att få ett erkännande i Knesset, sade Shadi. Han skrev ett brev tillsammans med invånarna i de arameiska byarna till parlamentet i Knesset 2008, men fick dock inget svar. År 2012 byttes makten i Israel och med den nye inrikesministern var det lättare att samarbeta i Knesset. Vi skickade samma brev som förra gången och fick nu gehör. Med försvarsministern och premiärministern Benjamin Netanyahu lyfte vi identitetsfrågan, sade Shadi. När vi läste upp Premiärministern namn på arameiska lystes han upp och vi förstod vitsen att det kommer bli grön signal. Ni behöver inte berätta för mig vilka ni är, för jag vet vilka ni är och känner er i historien, sade Netanyahu. Den 16 september då man firade det judiska nyåret Rash Hoshana för 2014 kunde inrikesminister Gideon Saar i parlamentet för första gången erkänna beslutet om arameisk identitet. Shadis tre årige son Yakoub blev den förste att folkbokföra sig som aramé i Israel. Det skulle kosta 850 dollar att få byta till en arameisk identitet. Vi började söka varje aramé att anmäla sig för att ändra sin identitet till den arameiska. Men allting slutade inte här, sade Shadi.

     Onsdag 18 februari 2017 fick vi det stora historiska beskedet om att staten Israel erkänt det arameiska folkets identitet, men nu utan några avgifter. Och anmälan avser för hela familjen och gäller tre generationer framåt. Nu började vi återigen söka efter bland det hela arameiska folket i Israel att gå och byta identitet till den arameiska från arabiska som var den tidigare. Beslutet att ändra identitet till den arameiska gäller enbart de israeliska kristna medborgarna och dock inte andra med annan identitet från andra länder. Eftersom det arameiska folket tillhör olika kyrkoförgreningar så skall man ange kyrkotillhörighet på anmälan; såsom Syrisk-Ortodoxa, Syrisk-Maronitiska och Melkiter (både ortodoxa och katolska). Tillsammans är antalet på dessa kyrkomedlemmar i Israel 130 000.  Vi har samma rättigheter för oss som israelerna. Det finns inget land i området som är så fri för araméerna som Israel. De kristnas antal i landet har aldrig minskat, tvärtom har det bara ökat markant till 130 000 efter oroligheterna i övriga Mellanöstern, sade Shadi.

I folkboksföringen anges personens identitet och kyrkotillhörighet. Detta personbevis visar (ring 1)

arameiska identitet (arami, arame) och i (ring 2) anges personens kyrkotillhörighet (notzri maroni, kristen maronit).

     Shadi ville uppmana det arameiska folket i de länder de finns att sträva efter och visa att man beviljar ett eget hemland. Vi bör inte strida mot varandra för våra politiska åsikter när vi kämpar för ett eget hemland, för det är vår rättighet. Redan under David Ben Gurions tid 1948-1954 när staten Israel bildades så ville man skapa ett hemland även för kristna i Mellanöstern. Och då var det tänkt att Libanon skulle vara hemlandet för de kristna. I Israel behöver vi inte sträva efter för ett eget hemland, för Israel är vårt hemland. Vi känner oss aldrig främmande i Israel, sade Shadi. Glädjen var stort i Arameiska föreningens lokal i och med det historiska beslutet om erkännandet av arameisk identitet bland de närvarande. Byn där Shadi Khalloul kommer ifrån Kfarbiram, men bor nu i Gush-Halav i Galiléen har blivit en turist attraktion för intresserade av det arameiska språket och kulturen, där turister från nästan hela världen besöker.

     Slutligen ville Shadi Khalloul avsluta med att uppmana det arameiska folket i världen att kämpa för våra rättigheter utan rädsla och sprida vårt arameiska namn och tillämpa enbart namnet araméer. Vi måste själva kämpa för att skapa ett hemland för det arameiska folket, och inte vänta på att andra skall göra det för oss, avslutade Shadi Khalloul med stor tacksamhet för sin närvaro.

Bar Lebbnon

Tackar hjärtligt för Shadi Khallouls besök till Sverige och för föreläsningen.

Med sin närvarande har Shadi höjt Arameismen till skyn under besöket i Arameiska Föreningen.

Bilder från Shadi Khallouls föreläsning i Arameiska Syrianska föreningen i Norsborg söndag 26 februari 2017.

Bilder från Shadi Khallouls föreläsning i Syrianska Kulturcenter i Örebro måndag 27 februari  2017.

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt